20/5/2014 Para o seu debate no Consello Escolar de Galiza
Accede no interior da nova aos borradores dos currículos de Formación Profesional Básica que a Consellaría de Educación.
logo mesa sectorial
15/5/2014 A Consellaría fixa como datas para o inicio do curso o 10 de setembro en infantil e primaria e o 15 en secundaria, bacharelato e FP
Accede no interior da nova á documentación para a próxima Mesa Sectorial
Calendario
 
15/5/2014 Para a súa negociación nunha futura mesa sectorial
Borrador da Orde do XXXX de XXXXX de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/2015, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
 
14/5/2014 Abril 2014

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Logo Xubilación
8/5/2014 O profesorado, até o 31 de decembro de 2014, ten a oportunidade de que se lle recoñeza ese tempo como cotizado para efectos de xubilación
O profesorado do corpo de mestres do plan de estudos do 67 realizaba un curso de prácticas remuneradas, necesario para obter o título de mestre. Agora, até o 31 de decembro de 2014, ten a oportunidade de que se lle recoñeza ese tempo como cotizado para efectos de xubilación. Hai profesorado que, malia reunir todos os requisitos, non pode conseguir a certificación das prácticas, debido a que o centro onde as realizou xa non existe ou non hai documentación daquela época. Por esta razón a CIG-Ensino vén de solicitarlle á Consellaría de Educación que arbitre algún mecanismo para certificarlle a este profesorado o período de prácticas. Do contrario, estaríao privando dun dereito que, nalgúns casos, supón un prexuízo importante na contía da pensión ou de xubilarse 9 meses antes. Accede in interior ao escrito presentado pola CIG-Ensino.
rolda de prensa plataforma 7 de maio
7/5/2014 Un acto o 28 de maio comparará a LOMCE co ensino no franquismo e o 4 de xuño darase lectura a un manifesto nos centros e faranse actos reivindicativos pola tarde na rúa
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público anunciou este mércores 7 de maio en rolda de prensa novas mobilizacións contra a LOMCE e os recortes no ensino público. A próxima protesta será o 28 de maio e consistirá nun acto no Museo Pedagóxico de Galiza, na aula que representa a escola do franquismo co obxectivo de amosar as semellanzas entre a educación na ditadura e o ensino que se pretende coa LOMCE. A Plataforma tamén convocará para o 4 de xuño actos reivindicativos nas sete cidades e diferentes vilas ás sete da tarde. Ese mesmo día, pola mañá, proporase aos centros que dean lectura a un manifesto que denunciará os recortes e que incluirá un chamamento a non aplicar a LOMCE naqueles aspectos máis nocivos para o ensino público.
Londres Big Ben
6/5/2014 A CIG-Ensino considera que é unha medida discriminatoria e contraria á igualdade de oportunidades que pretende potenciar os centros concertados
A CIG-Ensino vai presentar esta mesma semana recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, en contra da circular 1/2014 da Consellaría de Educación, mediante a que Educación pretende regular as probas homologadas para a obtención do título de competencia lingüística nos niveis A2 e B1, para o alumnado de 4º da ESO dos centros plurilingües en exclusiva.
Educación Rural en Galiza
 
5/5/2014 Mesa Galega de Educación no Rural
Publicación da Mesa Galega de Educación no Rural
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
 
2/5/2014 A CIG-Ensino exixiu que antes de calquera negociación do futuro estatuto docente é imprescindíbel que se retiren todas as medidas de recortes
Na reunión mantida este martes 29 de abril entre a organizacións sindicais e o Ministerio de Educación, a CIG-Ensino exixiu que antes de calquera negociación do futuro estatuto docente é imprescindíbel que se retiren todas as medidas de recortes aplicados no ámbito educativo e que se restitúan todos os dereitos laborais, profesionais e salariais. O Ministerio excúlpase da aplicación dos recortes, atribuíndollos a instancias superiores.
Manifestacion 1º de maio en Vigo
2/5/2014 O secretario xeral da CIG, que estivo na marcha de Vigo, incidiu na necesidade de conquistar un novo modelo económico e social xusto e solidario
Milleiros e milleiros de persoas botáronse ás rúas de Galiza convocadas pola CIG para conmemorar un ano máis o 1º de Maio, Día Internacional da Clase Traballadora, e rexeitar as políticas da Unión Europea que só xeran explotación e pobreza. O secretario xeral da central nacionalista, Xesús Seixo, que participou en Vigo na manifestación máis concorrida do país, incidiu na necesidade de conquistar un novo modelo económico e social xusto e solidario.
opositores oposicions
28/4/2014 Para a CIG-Ensino a administración educativa debe garantir a formación dixital unha vez superado o proceso selectivo
Este martes, 29 de abril, está prevista unha reunión do Ministerio de Educación coas organizacións sindicais, co obxecto de tratar a proposta presentada para o acceso á función pública do profesorado. O Ministerio na súa convocatoria cítanos para supostamente tratar o borrador do Estatuto Docente sen achegar ningunha proposta, limitándose exclusivamente a remitirnos un texto relacionado co acceso. A CIG-Ensino, entre outras propostas, rexeitará a pretensión do Ministerio de fixar a realización dunha proba en idioma estranxeiro e de exixir competencia dixital para acceder á función pública docente.
imaxe recoñecementos medicos
25/4/2014 A decisión da Xunta de non realizalas nos SERGAS incrementará o custe das revisións en 886.984 euros
O Valedor do Pobo vén admitir a trámite a queixa presentada pola CIG-Ensino na que se denuncia a decisión da Consellaría de Educación de externalizar as revisións médicas ao profesorado en lugar de ofertalo a través dos SERGAS, o que suporá segundo os datos da propia Administración, un incremento do custe nun 40% . O Valedor do Pobo requeriulle á Consellaría de Educación que no prazo de 15 días facilite información sobre o problema que motivou a queixa.
 
24/4/2014 A CIG-Ensino exixe unha investigación e informará á Axencia Española de Protección de Datos e á Delegación Territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social, reservándose as accións legais que en dereito procedan
Ás 18:16 horas do día 22 de abril de 2014, o persoal funcionario non universitario recibiu nas súas contas de correo electrónico corporativo “edu.xunta.es” un envío masivo dun sindicato sen previo coñecemento ou consentimento das persoas titulares das contas. Para acceder a elas, ese sindicato tivo que contar necesariamente coa colaboración da Administración, responsábel do tratamento das bases de datos informatizadas que conteñen datos de carácter persoal relativos ao nome e aos apelidos do seu titular e tamén os concernentes á administración para a que prestan servizos.
Área Publica rolda abril 2014
9/4/2014 A Área pública da CIG, conxuntamente con CCOO e UGT plantan a xuntanza convocada pola administración para falar do Código “Patético”
A CIG, CCOO e UGT, con representación na Mesa Xeral da Función Pública de Galiza compareceron esta mañá en rolda de prensa para manifestar o seu rotundo rexeitamento ao Código Ético presentado polo Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Denuncian que o PP pretende desviar a atención dos casos de corrupción no que están implicados cargos públicos do seu partido e provocar confusión respecto das súas responsabilidades coas do persoal das administracións públicas.
Entrega escrito PGDEP 1 abril 2014
3/4/2014 A PGDEP tamén lle amosa a súa preocupación pola repercusión que vai ter a nova Lei de reforma das administracións locais na oferta de actividades extraescolares por parte dos Concellos
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público remitiulle este xoves 3 de abril unha carta ao conselleiro de Educación para expresarlle a súa preocupación pola implantación da LOMCE en Galiza e as repercusións negativas que pode ter na calidade do ensino no noso país e na formación do noso alumnado. A Plataforma reclámalle que non se impoña, unha vez máis, a improvisación e que non se aplique a LOMCE para o curso 2014-2015.
Xesus Bermello en Lisboa
31/3/2014 A CIG-Ensino interviu, como única organización internacional convidada, cunha exposición de como funciona a educación primaria no noso país
A CIG-Ensino vén de participar os días 28 e 29 de marzo en Lisboa, na Conferencia Nacional da FENPROF, principal organización sindical do profesorado portugués, para dar a coñecer a realidade do ensino primario en Galiza e debater sobre equipos docentes, especialmente sobre a especialización nos primeiros cursos de Primaria.
Logo oposicions 2014
26/3/2014 O prazo de presentación é de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación
Este mércores 26 de marzo sae publicada no DOG a orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades. O prazo para presentar as solicitudes é de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG. No interior da nova tes acceso á orde e a información relacionada co proceso seletivo.
Entrega de escrito no Parlamento revisións médicas
21/3/2014 A CIG-Ensino denuncia que a falta de entendemento entre a Consellaría de Educación e a Consellaría de Sanidade implicará o malgasto de máis de 800.000 euros segundo dixo Educación no TSXG
A CIG-Ensino presentou un escrito dirixido ao Valedor do Pobo no que solicita que investigue cales foron as razóns polas que non foi posíbel o entendemento entre as Consellarías de Educación e Sanidade para ofrecer os recoñecementos médicos ao profesorado. A CIG-Ensino denuncia que, segundo as contas da Consellaría de Educación, van pagar 2.217.461 euros a unha entidade privada, cando no SERGAS se podería realizar por 1.330.471. O obxecto da queixa da CIG-Ensino é evitar o mal uso do diñeiro público de todos os galegos e galegas.
logo mesa sectorial
13/3/2014 Convocatoria de oposicións, concurso de directores/as e prazas sometidas a convenio, licenzas de formación, programa PIALE e varios curriculos de FP
Accede no interior da nova á información da Mesa Sectorial Docente Non Universitaria pdo martes 11 de marzo na que se tratou a convocatoria de oposicións 2014, os concurso de méritos para prazas sometidas a convenio ou a programas específicos e para nomeamento de directores/as, os anteproxectos de decreto polos que se establecen os currículos de vairos ciclos formativos de grado superior de artes plásticas e deseño e as ordes para o reintegro de gastos por asistencia a actividades de formación, convocatoria de prazas para a realizacion de itinerarios formativos relativos ao PIALE e convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014-2015.
 
12/3/2014 Información da Mesa Sectorial na que se tratou a convocatoria

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
logo mesa sectorial
11/3/2014 A CIG-Ensino esixiu a non aplicación da LOMCE na orde que regula o nomeamento das direccións dos centros educativos
Na Mesa Sectorial de hoxe, martes 11 de marzo, tratouse a proposta de convocatoria de oposicións para 2014. A CIG-Ensino criticou novamente a escaseza de prazas ofertadas, 93 na quenda libre e 24 na de promoción interna, unha escaseza continuada ao longo de varias convocatorias que está repercutindo negativamente na dotación de profesorado nos centros. No interior da nova tes acceso a toda información relacionada coa Mesa Sectorial.
logo mesa sectorial
27/2/2014 Consulta no interior da nova o borrador da orde
A Consellaría de Educación ten previsto incluír na orde do día da próxima Mesa Sectorial Docente Non Universitaria o borrador da orde que vai regular as oposición do 2014 ás especialidades de Xeografía e Historia, Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Inglés e Administración de Empresas.
Logo Concurso Traslados
27/2/2014 Tanto de primaria como de secundaria
Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.
imaxe recoñecementos medicos
25/2/2014 A Consellaría optará por privatizar o servizo, o que vai supor un 40% máis do custo que tería concertalo cos SERGAS
O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de ditar un novo auto no que responde á solicitude coa que a CIG-Ensino pediu a execución de sentenza que obriga á Consellaría de Educación a ofrecer recoñecemento médico anual ao profesorado. O TSXG di que este servizo ten que ofertarse con carácter de urxencia e que, no caso de externalizarse, o concurso ten que saír publicado no DOG na primeira quincena do mes de abril e adxudicado na primeira de xuño.
Rosalía de Castro
21/2/2014 Como en anos anteriores proponse o 24 de febreiro como data para a conmemoración
Como en anos anteriores, a CIG-Ensino apoia a iniciativa da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, AELG, para celebrar o día de Rosalía, e súmase á proposta de celebrar a data agasallando un libro en galego e unha flor. Por iso facemos un chamamento ao profesorado para que o 24 de febreiro desenvolva actividades nos centros relacionadas con algunha obra da escritora universal. Para a CIG-Ensino, segue sendo preciso que esta data teña o relevo que merece. Rosalía de Castro foi a primeira escritora en asumir a publicación dunha obra literaria integramente en galego, dando un paso adiante fundamental para o noso idioma, un paso sen o cal, talvez hoxe non teríamos nin sequera este presente cativo.
20F Folga estudantil A Coruña
20/2/2014 A CIG-Ensino considera que a convocatoria é especialmente acaída logo de se coñeceren os contidos dos currículos
Miles de estudantes de secundaria e universidade saíron ás rúas de Galiza, convocados polas organizacións estudantís galegas, para manifestar, máis unha vez, a súa oposición á LOMCE. A CIG-Ensino valora positivamente o seguimento da folga que vén amosar o rexeitamento máis absoluto aos recortes no ámbito do ensino público e á LOMCE. Tamén valora positivamente a participación nas manifestacións. Porén, manifesta o seu rexeitamento, e desvincúlase, de accións inxustificadas que nada teñen que ver co obxectivo da convocatoria.
 
20/2/2014 Son os Titulos de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Publicitaria, de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración
A Consellaría de Educación ten previsto levar á Mesa Sectorial Docente Non Universitaria os novos decretos polos que se estabelecen os curriculos dos Titulos de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Publicitaria, de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración. Podes consultar os borradores no interior da nova.
Folga LOMCE Vigo 1
19/2/2014 Fai un chamamento aos centros e ao profesorado para que faciliten a participación do estudantado na folga e nas mobilizacións contra a LOMCE e os recortes
A CIG-Ensino apoia a folga no ensino público medio e universitario convocada polas organizacións estudantís galegas mañá 20 de febreiro contra a LOMCE e os recortes, e secundada tamén pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. A CIG-Ensino fai un chamamento aos centros e ao profesorado para que faciliten a participación do estudantado na folga e nas mobilizacións.
Propostas LOMCE rolda de prensa
18/2/2014 A CIG-Ensino deu a coñecer en rolda de prensa as propostas que está a trasladar ao profesorado contra aplicación da LOMCE
A CIG-Ensino deu a coñecer este martes 18 de febreiro, en rolda de prensa, unha serie de propostas que teñen como obxectivo procurar, na medida do posible, non aplicar a LOMCE. Porque, tal é como explicou o seu secretario nacional, Anxo Louzao, “o combate contra a LOMCE continúa mentres non se derrogue a lei. Estas medidas comportarían un ataque práctico a importantes aspectos da lei, manterían o seu combate e serían a mellor credencial para que se derrogue no momento en que se conforme un goberno diferente no Estado”, engadiu.
Folga LOMCE A Coruña 1
17/2/2014 A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público fai un chamamento a apoiar e facilitar a participación na folga
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, da que a CIG-Ensino forma parte, fai un chamamento aos centros e ao profesorado para que faciliten a participación do estudantado na folga do 20 de febreiro convocada polas organizacións estudantís galegas.